Råd om företagets finanser och företagande

Ekonomi, Företaget

Ekonomiansvarig på företaget

När ett företag först startar består det oftast av en eller ett fåtal personer. I dessa situationer får varje person ofta fylla mer än en roll för att allt ska fungera. Att vara ansvarig för företagets ekonomi kan vara en av de viktigaste uppgifterna och bör också hanteras på detta vis.

Som ny företagare kan man inte förväntas veta allt som krävs för att sköta företagsekonomin helt själv. Det är av denna anledning som många väljer att låta en utomstående revisorfirma sköta bokföringen. Och medan det är bra i början är det inte en anledning till att inte lära sig mer om företagsekonomi. Ju bättre insikt man har i företagets ekonomi desto bättre kan man planera företagets framtid.

Ett företag som dock börjar växa kan behöva titta på andra lösningar än att outsourca det ekonomiska ansvaret. Det mest självklara lösningen är så klart att anlita en ekonomiansvarig. I många företag är detta en av de viktigaste positionerna tillsammans med VD och försäljningschef. Och med detta följer höga krav på personen som ska ta sig an detta jobb.

Rekrytering kommer alltid med vissa utmaningar. Men vikten av rätt rekrytering ökar alltid när det handlar om chefer och nyckelpositioner på ett företag. Därför är det klokt att ta hjälp med rekryteringen från en firma med stor erfarenhet inom executive search. Företag som Head Agent kan vara till stor hjälp i detta skede.

Att tillsätta rätt person i rollen som ekonomichef på företaget kommer att kunna göra stor skillnad, både på kort och lång sikt. Jobbet är av stor vikt för flera aspekter av verksamheten men är ofta ett holistiskt sätt att se på företaget där alla olika delar informerar det val som måste tas.