Råd om företagets finanser och företagande

Ekonomi, Finans, Pengar

Olika typer av kapital

Det finns olika sätt att finansiera ett projekt, beroende på om det är precis i början av sin utveckling, eller om det har funnits ett tag och redan hunnit samla ihop en hög med pengar. Beroende på hur stor verksamheten är, så kan såddkapital, tillväxtkapital eller bryggfinansiering vara aktuellt. Det beror på huruvida verksamheten är helt ny eller om den redan har hunnit etablera sig något. De tre är helt enkelt olika investeringsformer av olika storlekar och tillämpliga vid olika stadier i en verksamhetsutveckling. Alla dessa former av investeringar kallas för venturekapital, och används i början av till exempel ett företags etablering.

Venturekapital

Venturekapital är alltså termen för investering i början av ett bolags utveckling. Det kan handla om att starta upp företaget, eller så kan det handla om en satsning inom bolaget för att expandera verksamheten på något sätt. Kanske vill man investera i ny teknik, eller etablera sig på en ny ort där man tidigare inte har varit verksam. Venturekapital är riskkapital, vilket helt enkelt innebär att finansiären, som namnet antyder, riskerar det kapital man investerar. Det är allt kapital som investeras i ett bolag som inte är lånade pengar.

Buy-Out

Den andra formen av riskkapital är de pengar som investeras i mer etablerade bolag. De bolag som redan har en stabil vinst och en medelstor till stor omsättning, och får investeringspengar från en aktör, kommer att kalla dessa pengar för buy-out. Buy-out och Venturekapital är de två former som finns på riskkapital.