Råd om företagets finanser och företagande

Företaget

Investera i ny personal

Som företag så kan en av de största investeringarna vara när man anställer ny personal. Att hitta rätt när det kommer till rekrytering innebär en stor satsning från företaget. Det gäller att veta vad företaget är i behov av och vilka som man ska avfärda i ett tidigt stadium.

Det finns stora fördelar att satsa på rekryteringen genom att anlita någon utifrån som gör en kartläggning av vad som krävs av den som ska söka den utannonserade tjänsten. Det gäller att göra klart vad man söker och vad företaget har för krav på den som kommer att söka. Det är viktigt att man har en bar kravspecifikation klar när man väl annonserar den tjänst som ska tillsättas.

När man fått ett antal sökande så får man gå vidare med dessa. Något som är väldigt framgångsrikt vid rekrytering är olika UPP-tester, (Understanding Personal Potential). Genom olika tester av de som söker så får man fram ett urval som blir än mer intressant för företaget att välja bland. Det finns en anledning till att göra så många tester som möjligt då en felrekrytering kan kosta företaget en massa pengar.

Det är viktigt att hitta rätt person och om man känner att man inte har den tid och energi som krävs för att sköta rekryteringen själv så kan man anlita företag som sköter allt fram tills beslutet ska tas om anställning eller inte. Som företag så är det viktigt att allt blir på bästa möjliga sätt. Att anställa rätt person på rätt plats är något som företagaren ska slutgiltigt besluta om.