Råd om företagets finanser och företagande

Företaget

Öronhälsa på jobbet

Som företagsledare ansvarar du för dina anställdas arbetsmiljö och det finns många lagar som styr vilka skyldigheter du har. Arbetsmiljön är en sådan skyldighet som företaget måste ta ansvar för och öronhälsan är den viktigaste faktorn till en trivsam arbetsmiljö. Att ha höga ljudnivåer på arbetsplatsen är vanligt och ett stort problem på många arbetsplatser. Höga ljudnivåer överbelastar hörseln, vilket är något som kan ge tillfälliga eller bestående hörselskador.

Branscher i riskzonen för höga ljudnivåer

Som företagsledare inom skolan, restaurangbranschen, byggindustrin, vården och tillverkningsindustrin eller för dig med anställda i ett kontorslandskap, bör du vara extra uppmärksam gällande dina anställdas öronhälsa. Exponering för ljud över 80 decibel kan ge ett ökat stresspåslag och skapa bestående hörselskador. Att införskaffa det som krävs är därför viktigt för alla företagsledare, då öronhälsa är en arbetsmiljöfråga som är relevant på alla företag. Men rent essentiellt inom vissa branscher.

Utvärdera exponering av ljudnivåer på arbetsplatsen

Som företagsledare är du ansvarig för att dina anställda ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar bra ljudnivåer. Investera därför i att utreda hur ditt företag kan förbättra öronhälsan hos de anställda. Undersök vilka arbetsuppgifter och platser på arbetsplatsen som exponerar de anställda för höga ljudnivåer. På marknaden finns många hjälpmedel och produkter som kan hjälpa till att skapa ett trevligt klimat för hörseln. Det kan handla om att installera ljudabsorbenter och hörselskydd.