Råd om företagets finanser och företagande

Företaget

Hitta nya lönsamma affärer

Att hitta nya lönsamma affärer för ert företag kanske inte alltid är det enklaste. Det gäller att man ligger på och är nyfiken som företag och försöker ge sig in i affärer som man kanske inte räknat med skulle fungera i ert företag.

Att få vara med i någon eller några offentliga upphandlingar kan vara en helt ny väg att gå för ert företag. Här gäller det att sälja på ett annorlunda sätt. Genom att lära sig anbudsförfarandet så kommer man att lättare kunna vara med när någon offentlig sektor ska upphandla något. Till en början kan det vara bra att få hjälp vid själva anbudsprocessen av professionella upphandlingskonsulter som har erfarenheter och kunskap om detta.

Som företag så kan man bli än mer framgångsrik genom att lyckas med sin offentlig upphandling. Det behöver inte vara snårigt att ta sig igenom ett anbudsförfarande men om man aldrig har gjort det tidigare så kan det helt klart se lite svårt ut. Genom att lära sig detta från grunden med professionellt upphandlingsstöd från konsulter så kommer det att gå riktigt bra för er.

Det gäller att följa Lagen om offentlig upphandling, LOU men däremot så kan det vara svårt att få grepp om hela lagen. Även om man inte kan den som ett rinnande vatten så kan det vara bra att titta på den och få en överblick över vad som finns i den. Lycka till med era offentliga upphandlingar och vi hoppas ni vinner era anbud.