Råd om företagets finanser och företagande

Företaget, Pengar

Skogen som företag

Det är inte ovanligt att privata personer äger stora skogar. Du kanske har ett vanligt jobb måndag till fredag, men din skog är också en del av ditt arbete och behöver skötas. Så fort du äger skog blir du en enskild näringsidkare för du kan inte äga skogen privat, den blir en del av ett ditt nya företag.

Skogen är en viktig resurs i Sverige och världen. Äger du skog är du skyldig enligt lag att förvalta och ta hand om dem. Om du inte sköter om den kan du beläggas med dyra viten. Så ta din skog på allvar! Om du står i kast med att köpa skog behöver du veta att du köper två saker: skogen och marken. Om marken är dålig spelar det ingen roll om den innehåller många träd, allt blir värt mindre eftersom risken finns att skogen inte mår bra. På Investera i skog kan du läsa några tips om du funderar på skogsköp.

Du behöver många olika verktyg och maskiner för att bedriva skogsbruk. Det tillkommer många kostnader som du får lösa med banklån. Du kan också få råd och hjälp av företag som Komatsu Forest. De har maskinerna och kunskaperna som du behöver för att lyckas med din skog.

Skogen kommer med inkomst och utgifter. Utgifterna kommer under hela året, både små och stora. Inkomsten kommer bara när du avverkar skogen. Har du skött den bra och haft gynnsamma förhållande kan du gå med stor vinst när du väl gallrar. Men efter det är det många år innan du kan gallra igen. Det brukar också ske mindre gallringar som kan hjälpa till i plånboken